Varen ble lagt i handlekurven din!

Til betaling Fortsett å handle

Carl Vilhelm Boye Holsts filosofiske estetikk

Pris 349,-
Vennligst velg

Universitetsstipendiat i litteratur Carl Vilhelm Boye Holst (1905-1947) beveger den estetiske filosofi over i en filosofisk estetikk. Hans tanker forstyrrer de vedtatte sannheter innenfor den praktisk-empiriske forskning på måter som avkrever at hele det vitenskapsteoretiske grunnsyn bør opp til ny vurdering. Boken gjengir og gjennomtenker hans filosofiske estetikk. Carl Vilhelm Boye Holst er i dag en nærmest ukjent og glemt stemme i det erkjennelsesteoretiske landskap. Denne boken ønsker å løfte han frem i lyset da Holst fremstår som en frisk og nødvendig korreksjon, der hans filosofiske estetikk påminner oss nødvendigheten av å bevare bevisstheten om det vesentlige ved hvordan et menneske erfarer verden. Hans erkjennelsesteoretiske ståsteder representerer en positivismekritikk vi i Norge finner like sterk bare hos filosofene Hans Skjervheim og Jon Hellesnes. Boken revitaliserer filosofiens spekulative spørreform der menneskenes – og forskerens – indre følelser, fantasi og tanker gjennom usikkerhet, tvil og undring løftes opp som et alternativ til det praktisk-empiriske regime, som i dagens situasjon i økende grad fortrenger de «metoder» som innenfor forskningen kan yte menneskene respekt – den filosofisk estetiske «metode». Dagens forskningsmetoder overser det vesentlige ved hvordan mennesket erkjenner verden. Dermed blir også mye av dagens humanvitenskapelige forskning uvesentlig og uviktig. Boken henvender seg til både forskere og praktikere innenfor det humanvitenskapelige arbeidsområdet.

Førstelektor i pedagogikk Eldar Taraldsen underviser og veileder lærerstudenter ved Nord universitet i Levanger. De pedagogiske fokus ligger innenfor eksistensfilosofi, filosofisk estetikk og nørhetsetikk.

Heftet, 208 sider

ISBN: 978-82-93689-09-6